1916 yılında Milano’da kurulduğunda ürünlerini önemli endüstri alanlarına (demir çelik, alüminyum, madencilik, petrol ve gaz, kimya ve nakliye) ve enerji alanında aktif iyi bilinen firmalara sunmaktaydı.

Piyasadaki bir asırlık tecrübesi ve alanında kırdığı bir çok dünya rekoru ile TAMINI ürün kalitesi, üstün tasarım ve el yapımı eşsiz İtalyan Malı kombinasyonun sonucudur. 9,000 adetten fazla TAMINI elektrik trafosu üretilmiş ve dünya üzerinde 90 dan fazla ülkede kurularak devreye alınmıştır.

2014 yılından beri TAMINI İtalya’nın önde gelen elektrik dağıtım şirketlerinden TERNA GROUP bünyesinde yer almaktadır. TERNA Avrupa’nın kilometre bazında en büyük bağımsız elektrik dağıtım şirketlerindendir: sağlam endüstriyel altyapısı, finansal stabilitesi, enerji sektöründe öncü konumu ve sürekli gelişmeye odaklanmış yüksek ve kaliteli sinerjik yapısı ile konusunda liderdir.

Endüstriyel yüksek güç trafolarının gelişmiş ve kaliteli aktörlerinden biri olan  TES firması ile işbirliği yapmasının ardından, TAMINI piyasanın lider oyuncularından birisi konumuna gelmiştir. Bu işbirliği ile daha güçlenmiş, gelecekteki taleplere tamamıyla hazırdır. İki firma ortak bir firma adı altında Kasım 2015 ten beri faaliyet göstermektedir. Amaç güçlerini birleştirmek, doğru yönetmek ve firmayı geleceğe sağlam adımlarla taşımaktır.

Tecrübe ve sürekli araştırma geliştirme TAMINI’yi müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme yönünde farklı kılarken, TES her zaman el yapımı, özel trafoların tasarımcısı ve imalatçısı olarak anılmaktadır.

Entegre TAMINI ve TES İtalya’da 6 üretim tesisine sahiptir. Kendi adlarıyla Amerika Bileşik Devletleri, Kuzey Afrika ve Hindistan’da ofisleri mevcuttur. Şirket cirosunun yaklaşık % 80 ini gelişmekte olan ülkelere yapılan yurtdışı satışlar oluşturmaktadır

Metalürji Tesisleri için Trafo ve Reaktörler

n5Ocak trafoları, elektrik arkını kullanarak metalik malzemeyi eriten elektrik ark ocaklarında kullanılırlar.

Ocak ihtiyaçlarını ve gerekli ideal çevrimi sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yüksek ikincil akıma ve geniş ikincil gerilim regülasyonuna (on-load kademe değiştiriciler sayesinde) sahip özel trafolardır.

Uzun arka sahip ark ocağı uygulamalarında ocak performansının arttırılması füzyon sırasında arkın stabilize edilmesi için genellikle bir reaktörün sisteme eklenmesi gerekir. Bazı müşteriler elektrik ark ocağı trafosunda olduğu gibi reaktörde de on-load kademe değiştirici kullanmayı tercih ederler. Bu sayede hem optimum ikincil gerilim hem de empedans değerlerinin kontrolünde esnekliğe sahip olurlar.

Güç Uygulamaları için Trafolar

TAMINI dağıtım, iletim ve elektriği konvansiyonel veya yenilenebilen kaynaklardan üreten tesisler için güç trafoları tasarlamaktadır.

TAMINI’nin ürünleri müşterinin özel isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanır. Ürünlerin tamamı elektrik üretimi ve iletimindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, artan ülkeler arası  bağlantı standartları ve farklı ulusal ağ ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilir.

Farklı tip güç trafolarına ait örnekler

Faz Değiştiren Trafolar (PST)

n13Enerji sektöründe yeni regülasyonların tanıtılması ile modern güç devrelerinde geniş alanları kapsayacak ve farklı ülkelerinin şebekesi ile uyum sağlayacak trafoların kullanılması zorunlu olmuştur.

Enerji artık aynı ülkede üretilip yine aynı ülkede ya da aynı bölgede tüketilmemektedir. Enerji günümüzde ülkeler arasında geniş ölçekte ticarete açık bir enstrümandır.

Bu nedenle enerji akışını tedarik sözleşmelerine uygun olarak ve sınır şebekelerinin fiziksel şartlarına uygun olarak sağlamak gereklidir. Faz değiştiren trafolar bu amaçla tasarlanmış özel ünitelerdir, özellikle sınır ötesi şebekenin şartlarına göre enerji formunu şartlayan tip trafolardır.

Bu amaca ulaşmak için PST aracılığıyla bağlanan iletim hatlarının giriş ve çıkış gerilimleri arasındaki faz deplasmanı kontrol edilir.

Güç akışının hem genliği hem de yönü kontrol edilebilir. Benzer durumun reaktif güç akışı için de yapılması mümkündür ama faz değiştirme işlemindeki dahili faz regülasyonu dikkate alınmalıdır.

Bu talepleri yerine getirmek amacıyla çok farklı tasarıma sahip PST tasarlamak ve imal etmek  mümkündür. En yaygın çözümler:

  • Simetrik ve asimetrik yapıya sahip iki çekirdekli tasarım
  • Simetrik ve asimetrik yapıya sahip tek çekirdekli tasarım

Her iki tasarım da dahili faz gerilim regülasyonuna izin verir bu sayede net gerilim salınımları dengelenir.

SERVİS –KALİTE ve DESTEK

Her yıl ortalama 200 adet trafo imal edilmekte ve son derecece tecrübeli firma teknisyenlerince devreye alınmaktadır. TAMINI kendince üretilen ve teslim edilen her trafonun tüm servis aşamalarında müşterisine en yüksek kalitede hizmet sunacağını garanti etmektedir.

TAMINI Servis bölümünün kuvvetli noktaları:

  • Özel güç trafolarının tasarlanması, imalatı, devreye alınması, bakımı ve tamiri konusunda 100 yıllık tecrübe
  • Özel servis istekleri farklı üretim tesislerindeki tecrübeli personel tarafından bir havuzda değerlendirilir
  • 6 üretim tesisine sahip olması nedeniyle bakım hizmetlerinin kabulü ve gerçekleştirilmesi son derece hızlıdır. Her tip trafo için ekipman ve tecrübeli teknik ekip bulunmaktadır
  • Müşteri isteklerine özel servis paketleri planlanabilir
  • Servis işlemi tüm dünyada yerinde verilebilir
  • Arzu edilmesi durumunda trafonun nakli ve gümrük işlemlerinin tamamlanması da firma aracılığıyla yapılabilir

TAMINI-TES TRANSFORMERS hakkında daha fazla bilgi için lütfen firmanın  www.tamini.it adresini ziyaret ediniz.