b1KUSHVA Merdane Fabrikası tüm merdane üretim süreçlerini yerine getiren modern bir kuruluştur. Personel 720 kişiden oluşur. Ana üretim departmanları: merdane döküm ve merdane işleme atölyeleridir.

KUSHVA Merdane İmalat Fabrikası Ural fabrikaları içinde en eskilerden biridir.

Fabrika, 1975 yılında devlete ait dökümhane olarak Blagodat Dağlık bölgesinde yeni keşfedilen yüksek kaliteli demir cevherini işlemek için kurulmuştur. İlk merdane 1964 yılında KZPV dökümhanesinde dökülmüştür. 1964’ten beri KZPV dökme demir merdanelerin üretiminde uzmanlaşmıştır.

Merdane metalinin ergitilmesi orta frekanslı ocakların indüksiyon fırınında gerçekleşir. Daha kararlı metal özellikleri elde etmek için eritme sırasında termografik analizler yapılır. Eriyik metalin teknolojik parametrelerinin bilgisayar programları ile kontrol altında tutulup idare edilmesi ile malzeme kalitesi elde edilir, bu sayede tam olarak hedeflenen metal kimyasal kompozisyonuna ulaşılır.
KZPV günümüzde aşağıdaki merdanelerin döküm, işleme ve sevkiyatını yapma becerisine sahiptir:

  • Yassı haddehaneleri için sıcak hadde merdaneleri (%3 – 5% Cr ihtiva eden)
  • Profil haddehaneleri için sıcak hadde merdaneleri

Sıcak sac haddeleri ve yassı haddeler için ICDP ve ICDP CE merdanelerin döküm teknolojisi

Merdanelerin santrifüj döküm teknolojisi; ZPV uzmanlarıyla beraber metalürji bilim dünyası enstitüsünün önde gelen uzmanları tarafından geliştirilmiştir. ICDP ve ICDP CE merdaneleri yatay eksende dönen santrifüj makinesinde alaşım metalinden dökülmektedir.

b3Çalışma tabakasını oksidasyondan korumak için dönme sırasında kalıp içine özel bir karışım ilave edilmektedir. Çalışma tabakası metalinin tamamlanmasından sonra alt muylu kısmın kalıbı ayarlanır. Belirli bir süre aralığında belli bir sıcaklıkta  çekirdek kısmı dökülür.

Karmaşık zaman-sıcaklık denge metot kullanımı çalışma tabakası ve merkez arasındaki alanda iyi birleşme sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen firmanın web sitesini ziyaret ediniz www.kzpv.ru

 

Üretim kalite kontrolü

Ultrasonik test işleme sürecinde yer alır. Gizli kusurları ortaya çıkarmak için yapılır. İç kalıntı gerilmelerin kontrolü kabuk ve çekirdek malzemelerinin doğru dengelendiğinden emin olmamızı sağlar. Ayrıca kararlı çalışma özelliklerinin elde edilmesi için gövde yüzeyinde östenit kalıntı kontrol edilir.

Merdanelerin kalitesi üretimin her aşamasında kontrol edilir. Metal hazırlama sürecinde otomatik spektral analiz metodu «OBLF» ile kimyasal kompozisyon yakalanır. Mekanik işlem öncesinde her merdaneden numuneler kesilir ve aşağıdaki gibi ileri tetkikler yapılır;

–  Merdanelerin kabuk ve muylularının mikro yapısı kontrol edilir;

–  Merdanelerin kabuk ve muylularının sertlik ve mekanik özellikleri tespit edilir;

– Merdanelerin çeşitli kabuk derinliklerinde grafit büyüklüğü ve yerleşimi tespit edilir.