LABEA çelik sektöründe son derece tecrübeli bir ekipten oluşmaktadır. LABEA kurucusu Mikel Mendiola’nın çelik dünyasındaki 25 yıllık yöneticilik tecrübesi üzerinde genç, dinamik, tecrübeli ve meraklı bir ekip olarak yükselmektedir.

Piyasada mevcut son teknolojiyi kullanan sıra dışı bir takım ve atölye ile LABEA kendi ürünlerini test etmekte ve üretmektedir.

NE YAPIYORUZ?

LABEA, çelik sektöründe yaşanan teknik sorunları çözmeye odaklanmıştır, tesislerinde en genel olarak:

– Çeliği üreten personelin güvenliği

– Prosesin etkinliği

– Firmaya sağlanan kazanç (özellikle enerji anlamında)

– Prosesin çevreye etkisi.

temaları üzerinde durarak sistemlerini geliştirmektedir. Daha fazla detay için firmanın www.labea.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

LABEA çelik sektörüne yönelik dört ana ürün grubu üzerinde çalışmaktadır.

HURDA TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Hurda elektrik ark ocaklarının (EAO) kullandığı ham malzemedir. EAO, ergimiş çeliğin elde edilebilmesi için demir içerikli hurdayı eritir. Doğası gereği hurda sadece saf demir içerikli değildir, içerisinde çeşitli özelliklerde farklı malzemeler de bulunur: demir dışı metaller (paslanmaz çelik, bakır, alüminyum, kalay, vs. gibi), tahta, plastik ve tahta, hurda içerisinde sıklıkla görülür

Bu malzemeler ark ocağında istenmezler, nihai mamul üzerine etkileri farklı ve olumsuz yöndedir:

– Demir dışı malzemeler çelik kalitesini olumsuz etkiler. Bu kirlilik nihai mamulün elde edilebilmesi için ilave tedbirler, dolayısıyla ilave maliyet gerektirir. Bununla birlikte eğer ergitme öncesinde tespit edilebilir ve ayrıştırılabilirse sahip oldukları ekonomik değerde satılabilirler.

– Tahta ve plastikler; bu malzemeler ocağa şarj edildiklerinde yanarlar ve prosese ısı girdisi oluştururlar, nihai çeliğin kalitesini etkilemezler. Bununla birlikte duman ve karbon monoksit ve/veya azot oksitler oluştururlar.

– Toprak: bu malzeme çelik üretim sürecini çok kötü etkilemektedir ve hiç bir olumlu etkisi yoktur. Aksine çeliğin metalürjik özelliklerini olumsuz etkiler, refrakterlere zara verir, açığa çıkan toz emisyonları arttırır, vs. Bu durum çok hassastır, çünkü hurdanın içinde toprak olması normal gibi karşılansa da bazen bu toprak oranı o kadar yüksektir ki, sayılar çok şaşırtıcı olabilir.

Sonuç olarak, metal dışı malzemeler:

– Hurda parası ödenerek alınır

– Bu istenmeyen malzemeyi ergitmek için enerji harcanır

– Üretkenliği düşürür

– Metalürji maliyetini arttırır

– Daha fazla cüruf üretir

– Kirletici toz emisyonlarını arttırır

– Toz filtrelerinin daha sık değiştirilmesine neden olur

LABEA hurda temizleme tesisleri, nihai çeliğin kalitesini düşüren tüm demir dışı ve yabancı malzemelerin ayrıştırılması ve hurdadan uzaklaştırılması için geliştirilmiştir. Her şarjda daha fazla gerçek çelik hurdasının eritilmesi ile verim artışı hedeflenmiştir.

ELEKTRİK ARK OCAĞI ÇÖZÜMLERİ

LABEA elektrik ark ocaklarının kullanımı için geliştirilmiş ürünlere de sahiptir. Bu ürünler kısaca aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 • EAO modernizasyonu
 • Otomatik numune alma ve sıcaklık ölçme sistemleri
 • Ocak kapısı su soğutmalı lans uygulamaları
 • Sarf lanslar
 • Katı alaşımlama malzemelerinin transferi için pnömatik sistemler
 • Kireç enjeksiyon tesisleri
 • EBT deliği doldurma sistemleri
 • Oksijenli gaz brülörleri ve ark ocağı oksijen koherent enjeksiyon sistemleri
 • Ocağa azot enjeksiyonu
 • Yüksek hız panelleri ve enjektörler
 • Elektrot regülasyon sistemleri
 • Otomatik vinç kancaları
 • Ocak kapısı mekanik temizleyicileri
 • Su soğutmalı paneller
 • Ark ocağı seramik hortumları

POTA OCAĞI ÇÖZÜMLERİ

Ark ve pota ocakları konusundaki tecrübesine dayanarak LABEA pota ocağı uygulamaları için çok çeşitli sistemler geliştirmiştir:

 • Pota ocağı modernizasyonu
 • O2 – gaz pota ön ısıtıcıları
 • Hızlı son dakika ısıtıcıları
 • Otomatik numune alma ve sıcaklık ölçme sistemi
 • 6-eksenli robot
 • Otomatik argon üfleme sistemi
 • Elektrot regülasyon sistemi
 • Değiştirilebilir elektrot kolları ve elektrot tutucu çeneler
 • Pota arabaları, U şekilli arabalar
 • Alaşım tartma ve besleme sistemleri

SÜREKLİ DÖKÜM TESİSLERİ ÇÖZÜMLERİ

LABEA firmasının sürekli döküm tesisleri için de çeşitli çözümleri mevcuttur:

 • Kütük markalama robotu
 • Kütük, blum ve slab çapak sıyırma sistemi
 • Kütük rombiklik ölçme sistemi