IMERYS GROUP sanayide mineral bazlı özel çözümleri konusunda dünya lideri konumundadır. IMERYS nadir mineralleri fonksiyonel özel çözümler haline dönüştüren (yüksek sıcaklık direnci, geliştirilmiş mekanik özellikler, iletkenlik, izolasyon, bariyer, etkisi, vs.) ve son kullanıcının üretim ihtiyaçlarına göre şekillendiren lider bir firmadır.

Yakın zamanda IMERYS Alman kalıp ve tandiş örtü tozları üreticisi STOLLBERG firmasını Yunanlı S&B GROUP tan satın almış ve IMERYS METAL CASTING SOLUTIONS adı altında yeni bir organizasyonda birleştirmiştir.  Detaylı bilgi için IMERYS firmasının www.imerys.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CASTING FLUXES

IMERYS çelik döküm tozları sürekli döküm tesislerinde ve çeliğe alttan üflemede kullanılan mühendislik malzemeleridir. Granül veya toz formda üretilmekte ve ACCUTHERM ve MELUBIR ticari isimleri ile satılmaktadır. Sürekli döküm sürecinde kalıptaki çeliğin dökülebilmesine yardımcı yağlayıcı olarak kullanılmakta ve nihai çelik kalitesi ve sürecin emniyeti üzerine doğrudan etki yapmaktadır. Döküm tozları işletme koşullarına göre çelik kalitesi ve müşterinin kalite ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Döküm tozundan aşağıdaki özellikler asgari olarak beklenmektedir:

 • Yağlama: katılaşan çelik yüzeyinin kalıp yüzeyine yapışmasının önlenmesi
 • Termal izolasyon: menisküs seviyesinde erken katılaşmanın engellenmesi
 • Isı transferinin kontrolü: kalıp içerisinde yüzey kusurlarının önlenmesi
 • Metal dışı inkülüzyonların absorbe edilmesi ve çözünmesi: temiz çelik elde edilmesi için gereklidir
 • Çelik menisküs seviyesinin korunması: yeniden oksitlenmenin önlenmesi

z4TANDİŞ ÖRTÜ TOZLARI

IMERYS farklı çelik kalitelerinin dökümünde kullanılan tandiş örtü tozlarının üretiminde de geniş bilgi birikimine sahiptir.

Tandiş örtü tozu döküm işlemi öncesinde tandişte toplanan erimiş çeliğin üzerine uygulanır. Tandiş örtü tozlarının en genel anlamda aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

 • Termal izolatör olarak davranmak
 • Yeniden oksitlenmeyi engellemek için hava ver erimiş çelik arasında bir bariyer gibi davranmak
 • Döküm öncesinde çelik içerisinde bulunan inkülüzyonları toplamak

Tandiş örtü tozları iki ana kategoriye ayrılır: asidik ve bazik. Asidik örtü tozlarının ana elemanı SiO2 iken bazik örtü tozlarının ana elemanı kireçtir (CaO).

Asidik örtü tozları kullanılırken oksijen kapma nedeniyle temiz çelik üretme pratiği riske girebilir, çünkü asidik cürufun oksijen potansiyeli çeliğinkine göre kat kat fazladır.

Yüksek kaliteli temiz çeliklerin dökülmesinde bazik tandiş örtü tozları tercih edilmelidir. Bazik örtü tozları büyük bir problem gözlenmeksizin bazik pota cürufu ile karışabilir. Aynı zamanda bazik tandiş refrakteri ile de reaksiyona girmediğinden tandiş refrakteri ömrü açısından bazik örtü tozlarının kullanımı faydalıdır.

Yüksek bazikliğe sahip tandiş örtü tozları, tandiş değiştirmeksizin uzun bindirme sayılarına erişilmesine olanak vermezler, çünkü çelik yüzeyini örten toz zaman içerisinde katılaşma eğilimindedir. Bu dezavantaj özellikle tandiş çelik seviyesinin değişkenlik göstermesi ile daha büyük bir probleme dönüşür, pota değişimi, stoper refrakterinin bloke olması, numune ve sıcaklık ölçmek için katı tabakanın kırılmasının gerekmesi, vs. gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Aşağıda listelenen üç fonksiyonu da sorunsuz olarak yerine getirebilmeleri için genellikle bazik tandiş örtü tozları asidik örtü tozları ile birlikte kullanılır (uygulamada sandviç yapı olarak bilinir):

 • Öncelikle tandişteki çelik yüzeyine bazik örtü tozu (düşük ergime sıcaklığı) uygulanır, bu sayede bazik örtü tozunun inkülüzyon toplama özelliğinden yararlanılır. Yeniden oksitlenmeye karşı etkin bir bariyer oluştursa da termal izolatör olarak yeterli değildir.
 • Sonrasında tandişe asidik örtü tozu uygulanır (üst örtü tozu katmanını oluşturacak şekilde). Asidik toz mükemmel termal izolatör görevi görürken yeniden oksitlenme ve inkülüzyon toplama adına hiç bir katkı yapamamaktadır.

z5METALLURGICAL ACTIVE SLAGS

IMERYS metalürjik olarak aktif cüruf ürünleri AKTIV-DESULFAT, AKTIV-DEPHOSPHAT ve GLUTIN SLAG isimleri altında son kullanıcıya sunulmaktadır.

Bu ürünler ikincil metalürji işlemleri sırasında pota üzerine ve döküm sırasında ise tandişteki çeliğin üzerine uygulanmaktadır. Amaç yeniden oksitlenmeyi önlemek, kükürt gidermek, çelikteki gazı almak ve çeliğe uygun şekilde alaşım katmaktır. Bununla birlikte, bu aktif cüruf ürünleri, döküm tesisinde tandişte de uygulanır.

Bu ürünleri kullanmanın avantajları:

 • Çelikteki kükürt yüzdesini azaltmak
 • Çelikteki fosfor yüzdesini azaltmak
 • Metal dışı inkülüzyonları küresel forma sokmak
 • Temiz çelik elde etmek
 • Çeliğin yeniden oksitlenmesini engellemek
 • Çelikte çözünmeyen zararlı elemanları bünyesine toplamak

OTOMATİK DÖKÜM TOZU BESLEYİCİLERİ

IMERYS 15 yılı aşkın bir süredir kütük, blum, beam blank, ince slab ve slab döküm tesislerinde kullanılmak üzere otomatik döküm tozu besleme sistemleri de üretmektedir. Bu sayede kalıpta homojen olmayan elle döküm tozu beslemenin sebep olabileceği döküm kusurları önlenmektedir. Dünya üzerinde STOLLBERG tasarımı olan ve Amerika’da patentli 175 adetten fazla döküm tozu besleme sistemi başarıyla çalışmaktadır.

Otomatik döküm tozu besleme sisteminin faydaları:

 • Arttırılmış çelik kalitesi, sürekli ve hep aynı miktarda döküm tozu ilavesi sayesinde
 • Daha az iş gücü kullanımı, otomatik çalışan besleme ünitesi sayesinde
 • Arttırılmış iş emniyeti, operatörlerin kalıp etrafından uzaklaştırılması sayesinde
 • Daha büyük paketlerin kullanılması, big bag çuvallarda kalıp tozunun kullanılmasına izin vermesi sayesinde daha az naylon atık ve daha uygun ambalaj maliyeti

z7TEKNİK DESTEK VE SÜREKLİ ÜRÜN GELİŞTİRME

IMERYS çelik döküm sektörünün ihtiyacı olan kullanıcıya özel, maliyet etkin ve yaratıcı çözümleri ile ürün yelpazesini sürekli güncellemektedir. Hammadde ve ürün tedarikçisi olmasının yanı sıra tecrübeli dökümcü kadrosu ile çelik tesislerinde yaşanan problemlere teknik yaklaşım sunmakta ve bir malzeme tedarikçisinden farklı olarak çözüm ortağı olmaktadır.

Dünyaya yayılmış laboratuvarları ile IMERYS son teknolojiye sahip ölçme ve analiz ekipmanlarına sahiptir. Kullanılan ortak standart ve talimatlara ek olarak IMERYS teknik ekibi çelik döküm sektörünün ihtiyacı olan yeni uygulamaya özel teknikleri ve çözümleri geliştirebilecek kabiliyettedir.

IMERYS döküm teknisyenleri ve uygulama mühendisleri – büyük çoğunluğu metalürji, kimya, makine veya süreç mühendisliği kökenli uzmanlardan oluşmaktadır – dallarında uzman kişilerdir.

Dünya üzerinde çalışan sürekli çelik döküm makinelerini bilmektedirler ve saha tecrübeleri ile birçoğunun derdine çözüm sunmaktadırlar.